Projekt folderu, Stala

Stala to platforma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem odpadami. Firma ta pozyskuje zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, który potem przekazuje liderom polskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń. Firma poprosiła nas o zaprojektowanie katalogu przedstawiającego idee ich produktów. Przygotowaliśmy nowy design dla materiałów promocyjnych zakładający przedstawienie informacji w przystępny sposób, tj. w postaci grafów, ikon, wykresów, tekstów podzielonych na moduły i infografiki. Całość projektu cechuje się wysoką estetyką i oryginalnym wyglądem.

#
# # #